Melholt Vandværk

Om Vandværket

Vandværket er et interessentskab stiftet d. 10 August 1950, og har hjemsted i Brønderslev Kommune.

Se resultater af de seneste vandprøver af AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Selskabets formålsparagraf er følgende

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Læs mere i foreningsvedtægten under Vedtægt og Dokumenter.